Terapia ręki obejmuje głównie ćwiczenia obręczy barkowej i kończyn górnych. Ma na celu rozwijanie zdolności manualnych, czyli motoryki małej. Przeznaczona jest dla Pacjentów mających problemy z:

  • koordynacją wzrokowo-ruchową i ruchową kończyny górnej
  • wykonywaniem precyzyjnych ruchów ręką
  • wykonywaniem czynności samoobsługowych (ich opóźnieniem)
  • napięciem mięśniowych
  • zaburzeniami zmysłu dotyku.