Gabinet logopedyczny oferuje:

 • Diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresach:
  - opóźnionego rozwoju mowy
  - zaburzonej płynności mowy
  - dyslalii (nieprawidłowej realizacji jednej lub większej liczby głosek)
  - alalii (zaburzeniach mowy o podłożu neurologicznym)
  - afazji
  - dyzartrii
  - innych wad i zaburzeń mowy.
 • Terapię miofunkcjonalną ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel.
 • Terapię logopedyczną Pacjentów dwujęzycznych.
 • Konsultacje logopedyczne, wydawanie opinii.
 • Konsultację online - rozmowę z Rodzicem lub dorosłym Pacjentem.
 • Konsultację online - rozmowę z Rodzicem lub dorosłym Pacjentem, zalecenia terapeutyczne (plan terapii).
 • Zastosowanie w terapii logopedycznej kinesiotapingu – plastrowania.
 • Terapię ręki.