Mowa stanowi nieodłączny element życia, dlatego tak ważny jest jej prawidłowy rozwój. Przyjmuje się, że:

 • w wieku 3. miesięcy dziecko głuży
 • między 4. a 6. miesiącem gaworzy
 • około 1. roku rozumie coraz więcej słów, naśladuje dźwięki z otoczenia i wypowiada pierwsze słowa
 • między 1. a 2. rokiem życia wymawia samogłoski a, e, o, i, u, y oraz spółgłoski t, d, n, si, zi, ci, dź, k, ki, g, gi,ni, z. Posługuje się przeważnie wyrazami dwusylabowymi, łączy wyrazy
 • w wieku 2 lat intensywnie interesuje się mową, zwiększa zasób słów, buduje proste zdania
 • w wieku 3 lat buduje zdania, poprawnie wymawia głoski s, z, c, dz
 • między 4. a 5. rokiem prawidłowo wymawia głoski sz, ż, cz, dż
 • w wieku 5 lat prawidłowo wymawia głoski sz, ż, cz, dż, a także głoskę r. Posługuje się pełnymi zdaniami, a wypowiedź jest poprawna gramatycznie
 • w wieku 6 lat prawidłowo wypowiada głoski w izolacji i w mowie spontanicznej
 • w wieku 7 lat ma właściwie opanowaną technikę mówienia.

Należy pamiętać, że na rozwój mowy może wpływać wiele czynników – napięcie mięśniowe, oddychanie, połykanie, budowa oraz ułożenie artykulatorów, słuch i inne.

Warto skorzystać z pomocy logopedy, jeśli zaczynają pojawiać się wątpliwości dotyczące prawidłowego rozwoju mowy zarówno u dzieci, jak i młodzieży czy osób dorosłych:

 • brak mowy lub niewielka ilość słów w porównaniu z rówieśnikami
 • niechęć do powtarzania
 • niewyraźne wymawianie słów
 • przestawianie sylab w wyrazach
 • nieprawidłowe wymawianie poszczególnych głosek, np. zamiana k-t, g-d, d-t, b-p, w-f
 • seplenienie
 • brak wymowy głoski r
 • zacinanie się, jąkanie
 • inne niepokojące objawy.