Kinesiotaping to metoda wspomagająca terapię logopedyczną. Oddziałuje na funkcjonowanie układu mięśniowo-powięziowego, dzięki użyciu elastycznych
i hipoalergicznych plastrów. Wspiera działania logopedy zarówno w trakcie zajęć, jak i po ich zakończeniu. Stosuje się ją m.in.:

  • podczas nauki właściwego pobierania pokarmów oraz napojów
  • przy wykonywaniu ćwiczeń oddechowych
  • jako uzupełnienie terapii wad wymowy – ćwiczeń właściwej pozycji spoczynkowej języka, przy seplenieniu
  • przy problemach z domykaniem ust
  • w celu stabilizacji żuchwy, przy szczękościsku
  • w porażeniu nerwy twarzowego
  • w terapii blizn, zrostów.